INSTITUTE OF MICROELECTRONICS TECHNOLOGY AND HIGH PURITY MATERIALS RAS  

 STRUCTURE | ADMINISTRATION | LABORATORIES 

LABORATORY OF PHYSICS OF SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES
PUBLICATIONSRUSSIAN VERSION


word,
as typed:


laboratory N6
  Articles
  1. N.A. Tulina, I.Yu. Borisenko, I.M. Shmytko, A.A. Ivanov, A.N. Rossolenko, V.V. Sirotkin, V.A. Tulin, "The Study of Switching Dynamics in Planar Structures Based on Epitaxial Films of YBa2Cu3O7-d High-Temperature Superconductor", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, V33, N, c.3695, 2020g.
  2. M.V. Grigor'ev, D.A. Kazaryan, E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, S.V. Morozov, K.S. Novoselov, "Rol' strukturnyh nesovershenstv grafena v rezonansnom tunnelirovanii cherez lokalizovannye sostoyaniya v h-BN bar'ere van-der-vaal'sovyh geterostruktur", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V54, N3, c.238, 2020g.
  3. Zakhar R. Kudrynskyi, James Kerfoot, Debarati Mazumder, Mark T. Greenaway, Evgeni E. Vdovin, Oleg Makarovsky, Zakhar D. Kovalyuk, Laurence Eaves, Peter H. Beton, Amalia Patanè, "Resonant tunnelling into the two-dimensional subbands of InSe layers", Communications Physics, V3, N1, c.16, 2020g.
  4. Nathan D Cottam, Chengxi Zhang, Lyudmila Turyanska, Laurence Eaves, Zakhar Kudrynskyi, Evgenii E. Vdovin, Amalia Patanè Oleg Makarovsky, "Defect-Assisted High Photoconductive UV−Visible Gain in Perovskite-Decorated Graphene Transistors", ACS Applied Electronic Materials, V2, N1, c.147, 2020g.
  5. Y. Shi, Sh. Xu, Y. Yang, S. Slizovskiy, S.V. Morozov, S.-K. Son, S. Ozdemir, C. Mullan, J. Barrier, J. Yin, A.I. Berdyugin, B.A. Piot, T. Taniguchi, K. Watanabe, V.I. Fal’ko, K.S. Novoselov, A.K. Geim, A. Mishchenko, "Electronic phase separation in multilayer rhombohedral graphite", Nature, V584, N, c.210, 2020g.
  6. A.I. Il'in, O.V. Trofimov, A.A. Ivanov, "Svyaz' morfologii poverhnosti tonkih plenok YBa2Cu3O7−x, poluchennyh impul'snym lazernym napyleniem, s temperaturoy okonchaniya sverhprovodyaschego perehoda", Fizika Tverdogo Tela, V62, N9, c.1555, 2020g.
  7. D.M. Sedlovets, M.A. Knyazev, O.V. Trofimov, S.V.Koveshnikov, "Graphene-like film CVD on e-beam exposed SiO2/Si by the pyrolysis of different oxygen-containing precursors", Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, V28, N4, c.309, 2020g.
  8. S. I. Zaycev, O. V. Trofimov, Ya. L. Shabel'nikova, M. V. Chukalina, "KONFOKAL'NYY KOLLIMATOR DLYa RADIONUKLIDNOY DIAGNOSTIKI I RENTGENOFLUORESCENTNOGO ANALIZA", Pribory i tehnika eksperimenta, V3, N, c.147, 2020g.
  9. N A Tulina, A N Rossolenko, I M Shmytko, A A Ivanov, V V Sirotkin, I Yu Borisenko and V A Tulin, "Properties of percolation channels in planar memristive structures based on epitaxial films of a YBa2Cu3O7-delta high temperature superconductor", Superconductor Science & Technology, V32, N1, c.015003, 2019g.
  10. N.A. Tulina, A.N. Rossolenko, I.M. Shmyt'ko, N.N. Kolesnikov, D.N. Borisenko, V.V. Sirotkin, I.Yu. Borisenko, V.A. Tulin, "Issledovanie dinamicheskih effektov v memristornyh strukturah na osnove selenida vismuta. Nuzhen li memristoru "hvost shattla", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V83, N6, c.813, 2019g.
  11. Yu. N. Hanin, E. E. Vdovin, M. V. Grigor'ev, O. Makarovskiy, M. Alhazmi, S. V. Morozov, A. Mischenko, K. S. Novoselov, "Tunnelirovanie v grafen/h-BN/grafen geterostrukturah cherez nul'mernye urovni defektov h-BN i ih ispol'zovanie v kachestve zonda dlya izmereniya plotnosti sostoyaniy grafena", Pis'ma v ZhETF, V109, N7, c.496, 2019g.
  12. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, A. Mischenko, K.S. Novoselov, "Nablyudenie oblastey otricatel'noy differencial'noy provodimosti i generacii toka pri tunnelirovanii cherez nul'mernye urovni defektov bar'era h-BN v geterostrukturah grafen/h-BN/grafen", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V53, N8, c.1058, 2019g.
  13. 1. E. E. Vdovin, K. S. Novoselov, Yu. N. Hanin, "Rezonansno-tunnel'naya spektroskopiya van-der-vaal'sovyh geterosistem", Uspehi Himii, V88, N11, c.1081, 2019g.
  14. V. I. Kuznecov O. V. Trofimov, "Kvantovye magnitorezistivnye (hc/2e)/m periodicheskie oscillyacii v sverhprovodyaschem kol'ce", Pis'ma v ZhETF, V110, N1, c.47, 2019g.
  15. S.G. Xu, A.I. Berdyugin, P. Kumaravadivel, F. Guinea, R. Krishna Kumar, D.A. Bandurin, S.V. Morozov, W. Kuang, B. Tsim, S. Liu, J.H. Edgar, I.V. Grigorieva, V.I. Fal’ko, M. Kim, A.K. Geim, "Giant oscillations in a triangular network of one-dimensional states in marginally twisted graphene", Nature Communications, V10, N, c.4008, 2019g.
  16. Zihao Wang, Yi Bo Wang, J. Yin, E. Tóvári, Y. Yang, L. Lin, M. Holwill, J. Birkbeck, D.J. Perello, S. Xu, J. Zultak, R.V. Gorbachev, A.V. Kretinin, T. Taniguchi, K. Watanabe, S.V. Morozov, M. Anđelković, S. Milovanović, L. Covaci, F.M. Peeters, A. Mishchenko, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "Composite super-moiré lattices in double aligned graphene heterostructures", Science Advances, V5, N12, c.eaay8897, 2019g.
  17. A. I. Il'in, *, A. A. Ivanov, O. V. Trofimov, A. A. Firsov, A. V. Nikulov, A. V. Zotov, "IZGOTOVLENIE I ELEKTRIChESKIE HARAKTERISTIKI ASSIMETRIChNYH KOLEC IZ VTSP YBCO PLENOK, POLUChENNYH METODOM IMPUL'SNOGO LAZERNOGO NAPYLENIYa", Mikroelektronika, V48, N2, c.147, 2019g.
  18. M. A. Knyazev, D. M. Sedlovets, V. I. Korepanov, O. V. Trofimov, A. V. Zotov, A. A. Svintsov, "Direct growth of graphene-like film microstructure on charge pre-patterned SiO2/Si substrate", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, V30, N11, c.10639, 2019g.
  19. D. M. Sedlovec, M. A. Knyazev, O. V. Trofimov, "ATOMNO-SILOVAYa MIKROSKOPIYa GRAFENOPODOBNYH PLENOK, POLUChENNYH NA PREDVARITEL'NO OBLUChENNOM ELEKTRONAMI SiO2/Si", Poverhnost'. Rentgenovskie, sinhrotronnye i neytronnye issledovaniya., V, N10, c.88, 2019g.
  20. O.V. Kononenko, A.V. Zotov, V.T. Volkov, V.I. Levashov, V.A. Tulin, and V.N. Matveev, "Electron transport and magnetotransport in graphene films grown on iron thin film catalyst", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, V30, N17, c.16353, 2019g.
  21. .Tulina N.A., A.N. Rossolenko, I.M. Shmyt'ko, A.A. Ivanov, A.M. Ionov, S.I. Bozhko, V.V. Sirotkin, I.Yu. Borisenko, V.A. Tulin, "Funkcional'nye svoystva anizotropnyh perovskitnyh soedineniy v memristornyh strukturah dlya primeneniya v elektronike", Nanoindustriya, V89, N, c.213, 2019g.
  22. Sedlovets D. M., Volkov V. T., Khodos I. I., Zotov A. V., Korepanov V. I., "2D polyphthalocyanines of cross-linked and ordered structures from different growth regimes", J Physics D: Appl. Phys, V52, N24, c.245303, 2019g.
  23. N.A. Tulina, I.Yu. Borisenko, A.N. Rossolenko, A.A. Ivanov, V.V. Sirotkin, I.M. Shmytko, V.A. Tulin, "Static and dynamic effects of the resistive switchings in heterocontacts based on superconductive Nd2-xCexCuO4-y films", Microelectronic Engineering, V187-188, N, c.116, 2018g.
  24. Yu. N. Hanin, E.E.Vdovin, I. A. Larkin, O. Makarovskiy, Yu.A.Sklyueva, A.Mischenko, Yu. B. Vang, A. Kozikov, R.V.Gorbachev, K. S. Novoselov, "Nablyudenie spinovogo i dolinnogo rasschepleniya urovney Landau pri magnitotunnelirovanii v grafen/nitrid bora/grafen strukturah", Pis'ma v ZhETF, V107, N4, c.243, 2018g.
  25. E. E. Vdovin , Yu. N. Hanin, "Rezonansno-tunnel'nye yavleniya v mnogosloynyh vandervaal'sovskih dvumernyh kristallicheskih sistemah", Pis'ma v ZhETF, V108, N9, c.674, 2018g.
  26. 2. Mahabub A. Bhuiyan, Zakhar R. Kudrynskyi, Debarati Mazumder, Jake D. G. Greener, Oleg Makarovsky, Christopher J. Mellor, Evgeny E. Vdovin, Benjamin A. Piot, Inna I. Lobanova, Zakhar D. Kovalyuk, Marina Nazarova, Artem Mishchenko, Kostya S. Novoselov, Yang Cao, Laurence Eaves, Go Yusa, and Amalia Patanè, "Photoquantum Hall Effect and Light-Induced Charge Transfer at the Interface of Graphene/InSe Heterostructures", Advanced Functional Materials, V, N, c.1805491, 2018g.
  27. M.T. Greenaway, E.E. Vdovin, D. Ghazaryan, A. Misra, A. Mishchenko, Y. Cao, Z. Wang, J.R. Wallbank, M. Holwill, Yu.N. Khanin, S.V. Morozov, K. Watanabe, T. Taniguchi, O. Makarovsky, T.M. Fromhold, A. Patanè, A.K. Geim, V.I. Fal’ko, K.S. Novoselov, L. Eaves, "Tunnel spectroscopy of localised electronic states in hexagonal boron nitride", Communications Physics, V1, N, c.94, 2018g.
  28. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, "Kvantovye oscillyacii relaksacii fotoprovodimosti v p-i-n-geterodiodah GaAs/InAs/AlAs", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V52, N6, c.591, 2018g.
  29. D. Ghazaryan, M.T. Greenaway, Z. Wang, V.H. Guarochico-Moreira, I.J. Vera-Marun, J. Yin, Y. Liao, S.V. Morozov, O. Kristanovski, A.I. Lichtenstein, M.I. Katsnelson, F. Withers, A. Mishchenko, L. Eaves, A.K. Geim, K.S. Novoselov, A. Misra, "Magnon-assisted tunnelling in van der Waals heterostructures based on CrBr3", Nature Electronics, V1, N6, c.344, 2018g.
  30. Knyazev, M., Sedlovets, D., Trofimov, O., "The control of graphene-like film CVD on pre-exposed substrate by varying an e-beam exposure dose", Materials Letters, V216, N, c.236, 2018g.
  31. D.M. Sedlovets, M.V. Shuvalov, I.I. Khodos, O.V. Trofimov, V.I. Korepanov, "Synthetic approach to thin films of metal-free polyphthalocyanine", Materials Research Express, V5, N, c.026401, 2018g.
  32. N.A. Tulina, A.A. Ivanov, A.N. Rossolenko, I.M. Shmytko, A.M. Ionov, R.N. Mozhchil’, I.Yu. Borisenko, "Resistive switching in mesoscopic heterostructures based on Nd2–xCexCuO4–y epitaxial films", Mikroelektronika, V46, N3, c.197, 2017g.
  33. Tulina N. A.; Ivanov A. A.; Rossolenko A. N., Shmytko I. M., Ionov A. M., Mozhchil R. N., Bozhko S. I., Borisenko I. Yu., Tulin V. A., "X-ray photoelectron spectroscopy studies of electronic structure of Nd2-xCexCuO4-y and YBa2Cu3O7-y epitaxial film surfaces and resistive switchings in high temperature superconductor-based heterostructures", Materials Letters, V203, N, c.97, 2017g.
  34. Borisenko I.Yu., Tulin V.A., "Vzryvnoy perehod v amorfnom mikroprovode", Zh. Tehn. Fiziki, V87, N11, c.1677, 2017g.
  35. Z. R. Kudrynskyi, M. A. Bhuiyan, O. Makarovsky, J. D. G. Greener, E. E. Vdovin, Z. D. Kovalyuk, Y. Cao, A. Mishchenko, K. S. Novoselov, P. H. Beton, L. Eaves, and A. Patanè, "Giant Quantum Hall Plateau in Graphene Coupled to an InSe van der Waals Crystal", Physical Review Letters, V119, N, c.157701, 2017g.
  36. D.A. Bandurin, A.V. Tyurnina, G.L. Yu, A. Mishchenko, V. Zolyomi, S.V. Morozov, R.K.Kumar, R.V. Gorbachev, Z.R. Kudrynskyi, S. Pezzini, Z.D. Kovalyuk, U. Zeitler, K.S. Novoselov, A. Patane, L. Eaves, I.V. Grigorieva, V.I. Fal’ko, A.K. Geim, Yang Cao, "High electron mobility, quantum Hall effect and anomalous optical response in atomically thin InSe", Nature Nanotechnology, V12, N, c.223, 2017g.
  37. R. Krishna Kumar, X. Chen, G.H. Auton, A. Mishchenko, D.A. Bandurin, S.V. Morozov, Y. Cao, E. Khestanova, M. Ben Shalom, A.V. Kretinin, K.S. Novoselov, L. Eaves, I.V. Grigorieva, L.A. Ponomarenko, V.I. Fal’ko, A.K. Geim, "High-temperature quantum oscillations caused by recurring Bloch states in graphene superlattices", Science, V357, N6347, c.181, 2017g.
  38. M.A. Knyazev, D.M. Sedlovets, O.V. Trofimov, A.N. Redkin., "The influence of the electron-beam exposure of SiO2/Si and quartz substrates on the selective growth of graphene-like films", Materials Research Bull., V86, N, c.322, 2017g.
  39. Berezin V.A.,Tulin V.A., "Vliyanie skorosti izmeneniya vneshnego magnitnogo polya na vysokochastotnyy otklik poverhnostnoy sverhprovodimosti v kriticheskom sostoyanii.", ZhETF, V152, N5, c.918, 2017g.
  40. A.A. Burlakov, A.V. Chernykh, V.L. Gurtovoi, A.I. Ilin, G.M. Mikhailov, A.V. Nikulov, V.A. Tulin, "Quantum periodicity in the critical current of superconducting rings with asymmetric link-up of current leads", Physics Letters A, V381, N30, c.2432, 2017g.
  41. V. L. Gurtovoi, V. N. Antonov, A. V. Nikulov, R. S. Shaikhaidarov, and V. A. Tulin, "Development of a Superconducting Differential Double Contour Interferometer.", Nano Letters, V17, N, c.6516, 2017g.
  42. Tulina N.A., Rossolenko A.N., Ivanov A.A., Sirotkin V.V., Shmytko I.M., Borisenko I.Yu., Ionova A.M., "Nd2−xCexCuO4−y/Nd2−xCexOy boundary and resistive switchings in mesoscopic structures on base of epitaxial Nd1.86Ce0.14CuO4−u films", Physica C, V527, N, c.41, 2016g.
  43. N. A. Tulina, A. N. Rossolenko, I. M. Shmytko, N. N. Kolesnikov, D. N. Borisenko, V. V. Sirotkin, and I. Yu. Borisenko, "Frequency Properties of Heterostructures Based on Bismuth Selenide upon Bipolar Resistive Switching: Experiments and Numerical Simulation", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V80, N, c.672, 2016g.
  44. V. V. Sirotkin, N. A. Tulina, A. N. Rossolenko, and I. Yu. Borisenko, "Numerical Simulation of Resistive Switching in Heterostructures Based on Anisotropic Oxide Compounds", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V80, N, c.497, 2016g.
  45. E.E. Vdovin, A. Mishchenko, M.T. Greenaway, M.J. Zhu, D. Ghazaryan, A. Misra, Y. Cao, S.V. Morozov, O. Makarovsky, T.M. Fromhold, A. Patanè, G.J. Slotman, M.I. Katsnelson, A.K. Geim, K.S. Novoselov, and L. Eaves, "Phonon-Assisted Resonant Tunneling of Electrons in Graphene–Boron Nitride Transistors", Physical Review Letters, V116, N18, c.186603, 2016g.
  46. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, A. Mischenko, Zh.S. Tu, A. Kozikov, R.V. Gorbachev, K.S. Novoselov, "Selektivnaya spektroskopiya tunnel'nyh perehodov mezhdu urovnyami Landau v vertikal'nyh grafen- nitrid bora – grafen geterostrukturah s dvumya zatvorami", Pis'ma v ZhETF, V104, N5, c.342, 2016g.
  47. V. I. Kuznecov, A. A. Firsov, "Plato napryazheniya na V (I) krivyh dlinnyh kvaziodnomernyh sverhprovodyaschih provolochek (bez mikrovolnovogo oblucheniya)", Pis'ma v ZhETF, V104, N10, c.721, 2016g.
  48. J.R. Wallbank, D. Ghazaryan, A. Misra, Y. Cao, J.S. Tu, B.A. Piot, M. Potemski, S. Pezzini, S. Wiedmann, U. Zeitler, T.L.M. Lane, S.V. Morozov, M.T. Greenaway, L. Eaves, A.K. Geim, V.I. Fal'ko, K.S. Novoselov, A. Mishchenko, "Tuning the valley and chiral quantum state of Dirac electrons in van der Waals heterostructures", Science, V353, N6299, c.575, 2016g.
  49. C.R. Woods, F. Withers, M.J. Zhu, Y. Cao, G. Yu, A. Kozikov, M. Ben Shalom, S.V. Morozov, M.M. van Wijk, A. Fasolino, M.I. Katsnelson, K. Watanabe, T. Taniguchi, A.K. Geim, A. Mishchenko, K.S. Novoselov, "Macroscopic self-reorientation of interacting two-dimensional crystals", Nature Communications, V7, N, c.10800, 2016g.
  50. Jin-Cheng Zheng, Liang Zhang, A.V. Kretinin, S.V. Morozov, Yi Bo Wang, Tun Wang, Xiaojun Li, Fei Ren, Jingyu Zhang, Ching-Yu Lu, Jia-Cing Chen, Miao Lu, Hui-Qiong Wang, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "High thermal conductivity of hexagonal boron nitride laminates", 2D Materials, V3, N1, c.011004, 2016g.
  51. Yu. F. Ivlev, A. I. Il'in, O. V. Trofimov, "VYaZKOUPRUGIE SVOYSTVA ADGEZIONNYH SchETINOK GEKKONA_TOKI (Gekko gecko L.)", Doklady Akademii Nauk, V467, N4, c.492, 2016g.
  52. Knyazev M.A., Sedlovec D.M., Trofimov O.V., "Selektivnyy rost grafenopodobnyh plenok na dielektricheskih podlozhkah", Izvestiya VUZov. Himiya i himicheskaya tehnologiya, V59, N8, c.51, 2016g.
  53. V. L. Gurtovoi, M. Exarchos, V. N. Antonov, A. V. Nikulov, V. A. Tulin, "Multiple superconducting ring ratchets for ultrasensitive detection of non-equilibrium noises", Applied Physics Letters, V109, N, c.032602, 2016g.
  54. N. A. Tulina, A. N. Rossolenko, I. Yu. Borisenko, I. M. Shmytko, A. M. Ionov, and A. A. Ivanov, "Resistive switching and diode properties of mesoscopic niobium oxide-based structures", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V79, N6, c.759, 2015g.
  55. Garry W. Mudd, Simon A. Svatek, Lee Hague, Oleg Makarovsky, Zakhar R. Kudrynskyi, Peter H. Beton, Laurence Eaves, Kostya S. Novoselov, Zakhar D. Kovalyuk, Evgeny E. Vdovin, Alex J. Marsden, Neil R. Wilson, and Amalia Patanè, "High broad-band photoresponsivity of mechanically formed InSe-graphene van der Waals heterostructures", Advanced Materials, V27, N25, c.3760, 2015g.
  56. 2. M.T. Greenaway, E.E. Vdovin, A. Mishchenko, O. Makarovsky, A. Patane, J.R. Wallbank, Y. Cao, A.V. Kretinin, M.J. Zhu, S. V. Morozov, V.I. Fal'ko, K.S. Novoselov, A.K. Geim, T.M. Fromhold and L. Eaves, "Resonant tunnelling between the chiral Landau states of twisted graphene lattices", Nature Physics, V11, N12, c.1057, 2015g.
  57. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, O. Makarovskiy, M. Henini, "Period oscillyaciy fotoprovodimosti i dinamika zaryada kvantovyh tochek v p-i-n GaAs/ InAs/AlAs geterostrukturah", Pis'ma v ZhETF, V102, N11, c.830, 2015g.
  58. A. I. Il'in, V. T. Volkov, O. V. Trofimov, M. Y. Barabanenkov, "Technological problems in forming Si waveguide lamellar diffraction gratings and 2D photonic crystals by plasma and wet etching of Si", IEEE Xplore Digital Library, V2015, N, c.983, 2015g.
  59. Tulina N. A., Rossolenko A. N., Borisenko I. Yu., Shmytko I. M., Ionov A. M., Ivanov A. A., "Realization of rectifying and resistive switching behaviors of mesoscopic niobium oxide-based structures", Materials Letters, V136, N, c.404, 2014g.
  60. E. E. Vdovin, M. Ashdown, A. Patane, L. Eaves, R. P. Campion, Yu. N. Khanin, M. Henini and O. Makarovsky, "Quantum oscillations in the photocurrent of GaAs/AlAsp-i-ndiodes", Physical Review B, V89, N, c.205305, 2014g.
  61. O.V. Kononenko, V.N. Matveev, D.P. Field, D.V. Matveev, S.I. Bozhko, D.V. Roshchupkin, E.E. Vdovin, A.N. Baranov, "Investigation of structure and transport properties of graphene grown by low-pressure no flow CVD on polycrystalline Ni films", Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, V5, N1, c.117, 2014g.
  62. 1. A. Mishchenko, J. S. Tu, Y. Cao, R. V. Gorbachev, J. R. Wallbank, M. T. Greenaway, V. E. Morozov, S. V. Morozov, M. J. Zhu, S. L. Wong, F. Withers, C. R. Woods, Y-J. Kim, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. E. Vdovin, O. Makarovsky, T. M. Fromhold, V. I. Fal'ko, A. K. Geim, L. Eaves, K. S. Novoselov, "Twist-controlled resonant tunnelling in graphene/boron nitride/graphene heterostructures", Nature Nanotechnology, V9, N, c.808, 2014g.
  63. M.Yu. Barabanenkov, A.F. Vyatkin, V.T. Volkov, A.N. Gruzincev, A.I. Il'in, O.V. Trofimov, "Issledovanie kremnievyh poloskovyh volnovodov s difrakcionnymi reshetkami i fotonnymi kristallami, nastroennymi na dlinu volny 1,5 mkm", Izvestiya VUZov. Elektronika, V5, N, c.45, 2014g.
  64. J. Burnett, L. Faoro, I. Wisby, V.L. Gurtovoi, A.V. Chernykh, G.M. Mikhailov, V.A. Tulin, R. Shaikhaidarov, V. Antonov, P.J. Meeson, A. Ya. Tzalenchuk, T. Lindstrom, "Evidence for interacting two-level systems from the 1/f noise of a superconducting resonator", Nature Communications, V5, N4119, c.1, 2014g.
  65. A. A. Burlakov, V. L. Gurtovoy, A. I. Il'in, A. V. Nikulov, V. A. Tulin, "Sverhprovodyaschiy izmeritel' magnitnogo potoka bez perehodov Dzhozefsona", Pis'ma v ZhETF, V99, N3, c.190, 2014g.
  66. N.A.Tulina, I.Yu.Borisenko, V.V.Sirotkin, "Bipolar resistive switchings in Bi2Sr2CaCu2O8+δ", Solid State Communications, V170, N1, c.48, 2013g.
  67. Tulina N.A., Sirotkin V.V., Borisenko I.Yu., Ivanov A.A., "Modelirovanie rezistivnyh pereklyucheniy v geterostrukturah na osnove oksidnyh soedineniy", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V77, N3, c.297, 2013g.
  68. Natalia A Tulina, Ivan Yu Borisenko, Andrey A Ivanov, Andrey M Ionov and Ivan M Shmytko, "Oxygen doping of HTSC and resistive switching in HTSC-based heterostructures", SpringerPlus, V2, N, c.384, 2013g.
  69. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, O. Makarovskiy, M. Henini, "Podavlenie magnitotunnelirovaniya elektronov mezhdu parallel'nymi GaAs/InAs dvumernymi elektronnymi sistemami korrelyacionnym vzaimodeystviem.", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V47, N9, c.1227, 2013g.
  70. 1. I A Larkin, Yu N Khanin, E E Vdovin, Sebastian Ujevic, M Henini, "Visualization of wave function of quantum dot at Fermi-edge singularity regime", J Physics: Conference Series, V456, N, c.12024, 2013g.
  71. V.I. Kuznetsov, A.A. Firsov, "Unusual quantum magnetic-resistive oscillations in a superconducting structure of two circular asymmetric loops in series", Physica C, V492, N, c.11, 2013g.
  72. G.L. Yu, R. Jalil, B. Belle, A.S. Mayorov, P. Blake, F. Schedin, S.V. Morozov, L.A. Ponomarenko, F. Chiappini, S. Wiedmann, U. Zeitler, M.I. Katsnelson, A.K. Geim, K.S. Novoselov, D.C. Elias, "Interaction phenomena in graphene seen through quantum capacitance", Proc. National Academy of Science USA, V110, N9, c.3282, 2013g.
  73. T. Georgiou, R. Jalil, B.D. Belle, L. Britnell, R.V. Gorbachev, S.V. Morozov, Y.-J. Kim, A. Gholinia, S.J. Haigh, O.Makarovsky, L.Eaves, L.A. Ponomarenko, A.K. Geim, K.S. Novoselov, A.Mishchenko, "Vertical field-effect transistor based on graphene–WS2 heterostructures for flexible and transparent electronics", Nature Nanotechnology, V8, N, c.100, 2013g.
  74. L. Britnell, R.M. Ribeiro, A. Eckmann, R. Jalil, B.D. Belle, A. Mishchenko, Y.-J. Kim, R.V. Gorbachev, T. Georgiou, S. V. Morozov, A.N. Grigorenko, A.K. Geim, C. Casiraghi, A.H. Castro Neto, K.S. Novoselov, "Strong light-matter interactions in heterostructures of atomically thin films", Science, V340, N, c.1311, 2013g.
  75. D.M. Sedlovets, M.V. Shuvalov, Yu.V. Vishnevskiy, V.T. Volkov, I.I. Khodos, O.V. Trofimov, V.I. Korepanov, "Synthesis and structure of high-quality films of copper polyphthalocyanine - 2D conductive polymer", Materials Research Bull., V48, N10, c.3955, 2013g.
  76. Tulina .N.A., I.Yu.Borisenko, I.M.Shmytko, A.M.Ionov, N.N. Kolesnikov, D.N. Borisenko, "Induced non-metallicity during resistive switching in structures based on a topological insulator Bi2Se3", Physics Letters A, V376, N45, c.3398, 2012g.
  77. O. Makarovsky, E. E. Vdovin, A. Patané, L. Eaves, M. N. Makhonin, A. I. Tartakovskii, and M. Hopkinson, "Laser Location and Manipulation of a Single Quantum Tunneling Channel in an InAs Quantum Dot", Physical Review Letters, V108, N, c.117402, 2012g.
  78. E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, M. Henini, "Nablyudenie anomal'noy temperaturnoy zavisimosti rezonansnogo tunnelirovaniya cherez nul'mernye sostoyaniya v kvantovoy yame v usloviyah dinamicheskogo kulonovskogo vzaimodeystviya mezhdu tunnel'nymi kanalami.", Pis'ma v ZhETF, V96, N8, c.581, 2012g.
  79. L. Britnell, R.V. Gorbachev, R. Jalil, B.D. Belle, F. Schedin, A. Mishchenko, T. Georgiou, M.I. Katsnelson, L. Eaves, S.V. Morozov, N.M.R. Peres, J. Leist, A.K. Geim, K.S. Novoselov, L.A. Ponomarenko, "Field-effect tunneling transistor based on vertical graphene heterostructures", Science, V335, N6071, c.947, 2012g.
  80. L. Britnell, R.V. Gorbachev, R. Jalil, B. D. Belle, F. Schedin, M. I. Katsnelson, L. Eaves, S.V. Morozov, A.S. Mayorov, N.M.R. Peres, A.H. Castro Neto, J. Leist, A.K. Geim, L.A. Ponomarenko, K.S. Novoselov, "Electron tunneling through ultrathin boron nitride crystalline barriers", Nano Letters, V12, N3, c.1707, 2012g.
  81. R.V. Gorbachev, A.K. Geim, M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, T. Tudorovskiy, I.V. Grigorieva, A.H. MacDonald, S.V. Morozov, K. Watanabe, T. Taniguchi, L.A. Ponomarenko, "Strong Coulomb drag and broken symmetry in double-layer graphene", Nature Physics, V8, N, c.896, 2012g.
  82. A.S. Mayorov, D.C. Elias, I.S. Mukhin, S.V. Morozov, L.A. Ponomarenko, K.S. Novoselov, A.K. Geim, R.V. Gorbachev, "How close can one approach the Dirac point in graphene experimentally?", Nano Letters, V12, N9, c.4629, 2012g.
  83. S.V. Morozov, "Novye effekty v grafene s vysokoy podvizhnost'yu nositeley", Uspehi Fizicheskih Nauk, V182, N4, c.437, 2012g.
  84. S. Neubeck, L.A. Ponomarenko, A.S. Mayorov, S.V. Morozov, R. Yang, K.S. Novoselov, "Scanning gate microscopy of a grapheme quantum point contact", Physica E, V44, N6, c.1002, 2012g.
  85. D.M.Sedlovec, A.N.Red'kin, V.I.Korepanov, O.V.Trofimov, "Elektroprovodnost' i opticheskie svoystva tonkih uglerodnyh plenok, poluchennyh iz parov etanola", Neorg. materialy, V48, N1, c.40, 2012g.
  86. N. A. Tulina, I. Yu. Borisenko, A. A. Ivanov, A. M. Ionov, I. M. Shmyt'ko, A. P. Menushenkov, "EFFEKT REZISTIVNYH PEREKLYuChENIY V GETEROSTRUKTURAH NA OSNOVE ELEKTRONNO-DOPIROVANNOGO SVERHPROVODNIKA Nd2 – xCexCuO4 – y", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V75, N5, c.648, 2011g.
  87. O. Makarovsky, O Thomas, A. Patanè, R. P. Campion, C. T. Foxon, E. E. Vdovin, D. K. Maude, A. G. Balanov, L. Eaves, "Electronic energy levels, wavefunctions and potential landscape of nanostructures probed by magneto-tunnelling spectroscopy", J Physics: Conference Series, V334, N, c.12010, 2011g.
  88. A.S. Mayorov, R.V. Gorbachev, S.V. Morozov, L. Britnell, R. Jalil, L.A. Ponomarenko, P. Blake, K.S. Novoselov, K.Watanabe, T. Taniguchi, A.K. Geim, "Micrometer-scale ballistic transport in encapsulated graphene at room temperature", Nano Letters, V11, N, c.2396, 2011g.
  89. D.A. Abanin, S.V. Morozov, L.A. Ponomarenko, R.V. Gorbachev, A.S. Mayorov, M.I. Katsnelson, K. Watanabe, T. Taniguchi, K.S. Novoselov, L.S. Levitov, A.K. Geim, "Giant nonlocality near the Dirac point in graphene", Science, V332, N6027, c.328, 2011g.
  90. D.C. Elias, R.V. Gorbachev, A.S. Mayorov, S.V. Morozov, A.A. Zhukov, P. Blake, L.A. Ponomarenko, I.V. Grigorieva, K.S. Novoselov, F. Guinea, A.K. Geim, "Dirac cones reshaped by interaction effects in suspended graphene", Nature Physics, V7, N9, c.701, 2011g.
  91. T. Moldt, A. Eckmann, P. Klar, S.V. Morozov, A.A. Zhukov, K.S. Novoselov, and C. Casiraghi, "High-Yield Production and Transfer of Graphene Flakes Obtained by Anodic Bonding", ACS Nano, V5, N10, c.7700, 2011g.
  92. A.S. Mayorov, D.C. Elias, M. Mucha-Kruczynski, R.V. Gorbachev, T. Tudorovskiy, A. Zhukov, S.V. Morozov, M.I. Katsnelson, V.I. Falko, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "Interaction-driven spectrum reconstruction in bilayer graphene", Science, V333, N, c.860, 2011g.
  93. L.A. Ponomarenko, A.K. Geim, A.A. Zhukov, R. Jalil, S.V. Morozov, K.S. Novoselov, I.V. Grigorieva, E.H. Hill, V.V. Cheianov, V.I. Falko, K. Watanabe, T. Taniguchi, R.V. Gorbachev, "Tunable metal-insulator transition in double-layer graphene heterostructures", Nature Physics, V7, N12, c.958, 2011g.
  94. Sedlovec D.M., Red'kin A.N., Korepanov V.I., Trofimov O.V., "Elektroprovodnost' i opticheskie svoystva tonkih uglerodnyh plenok, poluchennyh iz parov etanola", Neorg. materialy, V47, N12, c.1, 2011g.
  95. A. F. Vyatkin, V. I. Zinenko, A. I. Il'in, O. V. Trofimov, "PLANARIZACIYa PROSTRANSTVENNO NEODNORODNYH STRUKTUR S ISPOL'ZOVANIEM FIZIChESKOGO IONNOGO RASPYLENIYa", Poverhnost'. Rentgenovskie, sinhrotronnye i neytronnye issledovaniya., V93, N5, c.299, 2011g.
  96. Starkov V.V.. Teterskiy A.V., Trofimov O.V., "Elektrokatalizator dlya kremnievyh elektrodov mikrotoplivnyh elementov.", Perspektivnye materialy, V, N11, c.81, 2011g.
  97. N. A. Tulina, I. Yu. Borisenko, A. M. Ionov, I. M. Shmyt’ko, "Bipolar Resistive Switching in Heterostructures:Bismuth Oxide / Normal Metal", Solid State Communications, V150, N, c.2089, 2010g.
  98. Ivan A. Larkin, E. E. Vdovin, Yu. N. Khanin, Sebastian Ujevic, M. Henini, "Fermi-edge singularity at tunneling and anisotropic magneto-tunneling in low-dimensional semiconductor structures", Physica Scripta, V82, N, c.38106, 2010g.
  99. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, "Detektirovanie individual'nyh fotonov rezonansno-tunnel'noy geterostrukturoy so sloem kvantovyh tochek", ZhETF, V138, N2, c.302, 2010g.
  100. V.A. Koval'skiy, E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, "Formirovanie nanoelektrostaticheskih kvantovyh tochek i dvumernyh podzon fluktuacionnym potencialom donorov Mn v p-i-n rezonansno-tunnel'nyh geterosistemah", Pis'ma v ZhETF, V92, N5, c.357, 2010g.
  101. S. Neubeck, L.A. Ponomarenko, F. Freitag, A.J.M. Giesber, U. Zeitler, S.V. Morozov, P. Blake, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "From One Electron to One Hole: Quasiparticle Counting in Graphene Quantum Dots Determined by Electrochemical and Plasma Etching", Small, V6, N14, c.1469, 2010g.
  102. R.R. Nair, P. Blake, J.R. Blake, R. Zan, S. Anissimova, U. Bangert, A.P. Golovanov, S.V. Morozov, A.K. Geim, K.S. Novoselov, T. Latychevskaia, "Graphene as a transparent conductive support for studying biological molecules by transmission electron microscopy", Applied Physics Letters, V97, N15, c.153102, 2010g.
  103. Tulina N.A., I.Yu.Borisenko, "Rezistivnye pereklyucheniya v perovskitnyh soedineniyah s effektom pamyati: issledovanie metastabil'nyh sostoyaniy geterokontaktov normal'nyy metall- monokristall legirovannogo manganita.", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V73, N5, c.741, 2009g.
  104. E.E. Vdovin, O. Makarovsky, A. Patane, L. Eaves, Yu.N. Khanin, "Sensitive detection of photoexcited carriers by resonant tunneling through a single quantum dot", Physical Review B, V79, N, c.193311, 2009g.
  105. E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, "Issledovanie prostranstvennogo raspredeleniya plotnosti veroyatnosti volnovyh funkciy donornyh par Si v GaAs kvantovoy yame", Pis'ma v ZhETF, V90, N6, c.494, 2009g.
  106. 1. I.A. Larkin, E. E. Vdovin, Yu. N. Khanin, M. Henini, "Magnetic field dependence of many-body enhanced electron tunnelling through a quantum dot", Int J Modern Physics B, V23, N12-13, c.2974, 2009g.
  107. O.V.Kononenko, A.N.Red'kin, G.N.Panin, A.N.Baranov, A.A.Firsov, V.I.Levashov, V.N.Matveev, E.E.Vdovin, "Issledovanie opticheskih, elektricheskih i magnitnyh svoystv kompozitnyh nanomaterialov na osnove shirokozonnyh oksidnyh poluprovodnikov.", Rossiyskie nanotehnologii, V4, N11-12, c.822, 2009g.
  108. P. Blake, R. Yang, S.V. Morozov, F. Schedin, L.A. Ponomarenko, A.A. Zhukov, R.R. Nair I.V. Grigorieva, K.S. Novoselov, A.K. Geim, "Influence of metal contacts and charge inhomogeneity on transport properties of graphene near neutrality point", Solid State Communications, V149, N, c.1068, 2009g.
  109. L.A. Ponomarenko, R. Yang, T.M. Mohiuddin, M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, S.V. Morozov, A.A. Zhukov, F. Schedin, E.W. Hill, A.K. Geim, "Effect of a high-k environment on charge carrier mobility in graphene", Physical Review Letters, V102, N, c.26603, 2009g.
  110. Tariq M.G. Mohiuddin, A.A. Zhukov, D.C. Elias, E.W. Hill, S.V. Morozov, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "Transverse spin transport in graphene", Int J Modern Physics B, V23, N, c.2641, 2009g.
  111. D.C. Elias, R.R. Nair, T.M.G. Mohiuddin, S.V. Morozov, P. Blake, M.P. Halsall, A.C. Ferrari, D.W. Boukhvalov, M.I. Katsnelson, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "Control of Graphenes Properties by Reversible Hydrogenation: Evidence for Graphane", Science, V323, N5914, c.610, 2009g.
  112. N.A. Tulina, I.Yu. Borisenko, "Frequency dependence of the resistive switching effect in Bi2Sr2CaCu2O8+y/Ag film heterocontacts", Physics Letters A, V372, N6, c.918, 2008g.
  113. N.A. Tulina, I.Yu. Borisenko, V.V. Sirotkin, "Reproducible resistive switching effect for memory applications in heterocontacts based on strongly correlated electron systems", Physics Letters A, V372, N44, c.6681, 2008g.
  114. T. O. Wehling, K. S. Novoselov, S. V. Morozov, E. E. Vdovin, M. I. Katsnelson, A. K. Geim, and A. I. Lichtenstein, "Molecular Doping of Graphene", Nano Letters, V8, N1, c.173, 2008g.
  115. O. Makarovsky, O. Thomas, A.G. Balanov, L. Eaves, A. Patane, R. P. Campion, C. T. Foxon, E. E. Vdovin, D.K. Maude, G. Kiesslich, R. J. Airey, "Fock-Darwin-like quantum dot states formed by charged Mn interstitial ions", Physical Review Letters, V101, N22, c.226807, 2008g.
  116. V. I. Kuznetsov, A. A. Firsov, and S. V. Dubonos, "Rectified dc voltage versus magnetic field in a superconducting asymmetric figure-of-eight-shaped microstructure", Physical Review B, V77, N9, c.94521, 2008g.
  117. S.V. Morozov, K.S. Novoselov, M.I. Katsnelson, F. Schedin, D.C. Elias, J.A. Jaszczak, A.K. Geim, "Giant Intrinsic Carrier Mobilities in Graphene and Its Bilayer", Physical Review Letters, V100, N, c.16602, 2008g.
  118. P. Blake, P.D. Brimicombe, R.R. Nair, T.J. Booth, Da Jiang, F. Schedin, L.A. Ponomarenko, S.V. Morozov, H.F. Gleeson, E.W. Hill, A.K. Geim, K.S. Novoselov, "Graphene-Based Liquid Crystal Device", Nano Letters, V8, N, c.1704, 2008g.
  119. S.V. Morozov, K.S. Novoselov, A.K. Geym, "Elektronnyy transport v grafene", Uspehi Fizicheskih Nauk, V178, N7, c.776, 2008g.
  120. Svintsov A.A., O.V. Trofimov , S.I. Zaitsev, "Thin NIL films characterization (viscosity, adhesion) with rheological nano–probe", Nanotechnology: Microsystems, Photonics, Sensors, Fluidics, Modeling, and Simulation - Technical Proceedings of the NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show, V3, N, c.928, 2008g.
  121. E. E. Vdovin, Yu. N. Khanin, O. Makarovsky, Yu. V. Dubrovskii, A. Patanè, L. Eaves, M. Henini, C. J. Mellor, K. A. Benedict, and R. Airey, "Magnetoanisotropy of electron-correlation-enhanced tunneling through a quantum dot", Physical Review B, V75, N11, c.115315, 2007g.
  122. Hanin Yu.N., Vdovin E.E., Grigor'ev M.V., Ivs L., Makarovskiy O.N., Henini M., "Nablyudenie nizkotemperaturnogo pika mezhsloevoy tunnel'noy provodimosti v dvuhsloynyh elektronnyh sistemah v otsutstvie magnitnogo polya", ZhETF, V132, N1, c.200, 2007g.
  123. E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, P.L. Shabel'nikova, A. Levin, L. Eaves, S.V. Dubonos, M. Henini, "Odnoelektronnyy spinzavisimyy transport v strukturah s rasscheplennym zatvorom, soderzhaschih samoorganizovannye kvantovye tochki InAs", ZhETF, V132, N1, c.166, 2007g.
  124. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, L. Ivs, I.A. Larkin, A. Patane, O.N. Makarovskiy, M. Henini, "Inducirovannaya magnitnym polem Fermi-kraevaya singulyarnost' v tunnel'nom toke cherez samoorganizovannuyu InAs kvantovuyu tochku", ZhETF, V132, N1, c.175, 2007g.
  125. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, L. Eaves, M.Henini, "Nablyudenie boze-kondensacii eksitonov v dvusloynyh elektronnyh sistemah v otsutstvie magnitnogo polya", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V71, N8, c.1155, 2007g.
  126. E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, P.L. Shabel'nikova, L. Eaves, M. Henini, "Odnoelektronnyy spinzavisimyy transport v strukturah s rasscheplennym zatvorom, soderzhaschih samoorganizovannye kvantovye tochki", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V71, N8, c.1159, 2007g.
  127. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, L. Eaves, A. Patane, M. Henini, "Fermi-kraevaya singulyarnost' v tunnel'nom toke cherez samoorganizovannuyu InAs kvantovuyu tochku", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V71, N8, c.1162, 2007g.
  128. V.I. Kuznecov, A.A. Firsov, S.V. Dubonos, "NABLYuDENIE KVANTOVYH OSCILLYaCIY VYPRYaMLENNOGO POSTOYaNNOGO NAPRYaZhENIYa V ZAVISIMOSTI OT MAGNITNOGO POLYa V ”POChTI” SIMMETRIChNOM SVERHPROVODYaSchEM KOL'CE", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V71, N8, c.1116, 2007g.
  129. V.I. Kuznecov, A.A. Firsov, S.V. Dubonos, M. V. Chukalina, "OBNARUZhENIE ASIMMETRII PO OTNOShENIYu K NAPRAVLENIYu MAGNITNOGO POLYa VO VZAIMODEYSTVII MEZhDU KVANTOVYMI SOSTOYaNIYaMI DVUH SCEPLENNYH SVERHPROVODYaSchIH KOLEC", Izvestiya RAN, ser. Fizicheskaya, V71, N8, c.1118, 2007g.
  130. F. Schedin, A. K. Geim, S.V. Morozov, E.W. Hill, P. Blake, M.I. Katsnelson and K.S. Novoselov, "Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene", Nature Materials, V6, N9, c.652, 2007g.
  131. K. S. Novoselov, S.V. Morozov, T.M.G. Mohinddin, L.A. Ponomarenko, D.C. Elias, R. Yang, I.I. Barbolina, P. Blake, T.J. Booth, D. Jiang, J. Giesbers, E.W. Hill, and A.K. Geim, "Electronic properties of graphene", Physica Status Solidi B, V244, N11, c.4106, 2007g.
  132. A. A. Svintsov, O. V. Trofimov, S. I. Zaitsev, "Viscosity measurement of nanoimprint lithography resists with a rheological nanoindenter", Journal of Vacuum Science & Technology B, VV25, NN, c.2435, 2007g.
  133. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, Yu.V. Dubrovskiy, M. Henini, "Eksperimental'noe nablyudenie fazovoy kogerentnosti dvuhsloynyh sistem v otsutstvie magnitnogo polya", Pis'ma v ZhETF, V84, N4, c.243, 2006g.
  134. I.I. Barbolina , K.S. Novoselov, S.V. Morozov , S.V. Dubonos, M. Missous, A.O. Volkov, D.A. Christian, I.V. Grigorieva, A.K. Geim, "Submicron sensors of local electric field with single-electron resolution at room temperature", Applied Physics Letters, V88, N, c.13901, 2006g.
  135. K.S. Novoselov, E. McCann, S.V. Morozov, V.I. Falko, M.I. Katsnelson, U. Zeitler, D. Jiang, F. Schedin, A.K. Geim, "Unconventional quantum Hall effect and Berrys phase of 2π in bilayer grapheme", Nature Physics, V2, N, c.177, 2006g.
  136. S.V. Morozov, K.S. Novoselov, M.I. Katsnelson, F. Schedin, L.A. Ponomarenko, D. Jiang, and A.K. Geim, "Strong Suppression of Weak Localization in Graphene", Physical Review Letters, V97, N, c.16801, 2006g.
  137. Kostadinka Gesheva, Tatyana Ivanova, Frank Hamelmann, Oleg Trofimov, "CVD-transition metall oxide films as functional layers in "smart windows" and X-ray mirrors.", NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry (Kluwer Acad Publ), V223, N, c.341, 2006g.
  138. T. Ivanova, K. A. Gesheva, A. Szekeres, O. Trofimov, "Surface Characterization of Chromium Oxide Thin Films in Dependence on CVD Growth Process Parameters", ECS Transactions, V2, N7, c.229, 2006g.
  139. E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, "Anizotropiya effektivnoy massy Gamma-elektronov v GaAs/(AlGa)As kvantovoy yame", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V39, N4, c.445, 2005g.
  140. E.N. Morozova, O.N. Makarovskiy, V.A. Volkov, Yu.V. Dubrovskiy*, L.Turyanska, E.E. Vdovin, A. Patané, L. Eaves, M. Henini, "Rezonansnoe tunnelirovanie dyrok v dvuhbar'ernyh strukturah s kvantovymi tochkami InAs v centre kvantovoy yamy GaAs", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V39, N5, c.573, 2005g.
  141. E.E. Vdovin, Yu.N. Hanin, "Spinovoe rasscheplenie primesnyh sostoyaniy donorov svyazannyh s H dolinoy v AlAs bar'ere i prostranstvennoe raspredelenii plotnosti veroyatnosti ih volnovyh funkciy", Fizika i Tehnika Poluprovodnikov, V39, N10, c.1204, 2005g.
  142. Yu.N . Hanin, E.E. Vdovin, "Singulyarnost' v tunnel'nom toke cherez InAs kvantovuyu tochku inducirovannaya magnitnym polem", Pis'ma v ZhETF, V81, N6, c.330, 2005g.
  143. E.E. Vdovin, Yu.N. Khanin, L. Eaves, M. Henini, G. Hill, "Spin splitting of X-related donor impurity states in an AlAs barrier", Physical Review B, V71, N19, c.195320, 2005g.
  144. Yu.N. Hanin, E.E. Vdovin, S.V. Dubonos, A. Levin, L. Eaves, M. Henini, "Kulonovskie oscillyacii toka cherez nevyrozhdennye po spinu p-sostoyaniya InAs kvantovyh tochek", Pis'ma v ZhETF, V82, N8, c.585, 2005g.
  145. K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, M.I. Katsnelson, I.V. Grigorieva, S.V. Dubonos, A.A. Firsov, "Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene", Nature, V438, N, c.197, 2005g.
  146. S.V. Morozov, K.S. Novoselov, F. Schedin, D. Jiang, A.A. Firsov, & A.K. Geim, "Two-Dimensional Electron and Hole Gases at the Surface of Graphite", Physical Review B, V72, N10, c.201401, 2005g.
  147. K.S. Novoselov, S.V. Dubonos, S.V. Morozov, E.W. Hill, I.V. Grigorieva & A.K. Geim, "Intrinsic pinning of a ferromagnetic domain wall in yttrium iron garnet films with strong uniaxial anisotropy", J Low Temperature Physics, V139, N1, c.65, 2005g.
  148. D.A. Christian, K.S. Novoselov, S.V. Dubonos, S.V. Morozov, E.W. Hill, I.V. Grigorieva and A.K. Geim, "Ferromagnetic domain wall on nanometer scale", J Physics: Conference Series, V17, N, c.101, 2005g.
  149. K.S. Novoselov, S.V. Morozov, A.K. Geim, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos and A.A. Firsov, "Electronic Properties of Few-Layer Thin Films of Graphite", Proc. Int. Symp. "Nanostructures: Physics & Technology", V, N, c.177, 2005g.
  150. K.S. Novoselov, D. Jiang, F. Schedin, T.J. Booth, V.V. Khotkevich, S.V. Morozov, A.K. Geim, "Two dimensional atomic crystals", Proc. National Academy of Science USA, V102, N30, c.10451, 2005g.